loading..

Organizaciona struktura i projektovanje kadrovske baze

Koji model organizacione strukture doprinosi boljem upravljanju, odnosno omogućava da učesnici u proizvodnji i emitovanju TV programa razumeju svoje uloge, da koordiniraju svoje zajedničke i odvojene aktivnosti, da budu kontrolisani, da komuniciraju i da ostvaruju odnose sa okruženjem, a da pri tom ne narušavaju integritet i snagu TV stanice?

Projektovanje obuhvata

  • ✔    utvrđivanje organizacione strukture
  • ✔    izrada organigrama
  • ✔    definisanje radnih pozicija
  • ✔    projekcija potrebnog broja izvršilaca
  • ✔    određivanje vrednosti radnih pozicija
  • ✔    sistematizacija poslova
  • ✔    provera sposobnosti izvršilaca
  • ✔    sistem stimulacije/destimulacije