loading..

TV Produkcija 1 namenjena je TV menadžerima, urednicima, producentima, studentima umetničkih akademija i svima onima koji žele da se bave TV produkcijom. Posmatra TV kao medijski fenomen i analizira njene programske funkcije. Predstavlja kriterijumime po kojima se definišu TV žanrovi, uz analizu i utvrđivanje osnovnih elemenata svakog žanra posebno. Uspostavlja programske, finansijske, tehničko-tehnološke kriterijume za određivanje tipova TV stanica i analizira ih. Objašnjava TV programiranje i istraživanje gledanosti. Otkriva tehnološke načine TV produkcije i utvrđuje organizacionu strukturu TV stanice pomoću metoda organizacije i organizacionog modela, uz definisanje radnih pozicija u TV stanici.

 Poručiti ovde

pdf

Preuzmite
sadržaj

TV Produkcija 2 namenjena je TV menadžerima, urednicima, producentima, studentima umetničkih akademija i svima onima koji žele da se bave TV produkcijom. Knjiga predstavlja osnovne faze tehnološkog procesa proizvodnje i emitovanja TV emisije/programa; otkriva način izrade kalkulacije troškova proizvodnje i emitovanja TV emisije/programa; objašnjava kako se obavlja projektovanje/reoblikovanje TV centra sa aspekta produkcije sa posebnim osvrtom na faktore koji uslovljavaju rad TV stanice/TV produkcije – radni prostor, kadrovska struktura, tehnička baza, standardizacija tehnološkog procesa, i kroz projektne zadatke uspostavlja projektni model za svaki od navedenih faktora.

 Poručiti ovde

pdf

Preuzmite
sadržaj

TV Production 1 is intended for TV managers, editors, producers, art academy students, and all those who want to deal with TV production. The book observes TV as a media phenomenon and analyzes its program functions; presents the criteria by which are defined TV genres, with analysis and determining of the basic elements of each genre in particular; establishes program, financial, technical and technological criteria for determining the types of TV stations and analyzes them; explains TV programming and ratings research; reveals technological ways of TV production and determines the organizational structure of TV station by using the methods of organization and organizational model, with defining work positions in TV station.

 Order here

pdf

Download
content